Ochrana člověka za mimořádné situace

Dne 26.10.2018 proběhl na naší škole nácvik chování jednotlivce i třídních kolektivů při vzniku mimořádných událostí. Konkrétně se jednalo o zvládnutí situace, kdy do budovy školy vnikne neoprávněná osoba, která představuje potencionální hrozbu pro žáky i zaměstnance školy, dále se procvičovala cvičná evakuace všech žáků a pracovníků školy a v neposlední řadě si žáci v průběhu projektového dne na jednotlivých stanovištích pod vedením vyučujících procvičili znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, transportu raněného či orientace v terénu.

Tyto nácviky se konají pravidelně 2 x ročně a přispívají k připravenosti všech zúčastněných na zvládnutí případné mimořádné situace, kterou bohužel nikdy nelze zcela vyloučit.

  • IMG_0861
  • IMG_0862
  • IMG_0864

Simple Image Gallery Extended

Zobrazeno: 510