Projekt - Čtenářská gramontnost

Zveřejněno: pondělí 21. listopad 2016 18:23

Projekt „Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků pomocí čtenářských strategií a efektivních metod v Jihočeském kraji“

Škola je zapojena do projektu „Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků pomocí čtenářských strategií a efektivních metod v Jihočeském kraji“, jehož předkladatelem a příjemcem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích( Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur), dalšími partnery jsou Gymnázium Vodňany a Centre for Modern Education( CZ), s.r.o.

Jedná se o výzkumně-pilotní projekt s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na základních školách. Vedle výzkumné části projektu se bude jednat rovněž o vznik podpůrných metodických materiálů pro učitele i pro žáky samotné (např. cvičení pro rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí) včetně elektronické opory formou e-learningových cvičení.  

 

Zobrazeno: 706