Zápis do 1. tříd 2018/2019

Zveřejněno: pátek 2. březen 2018 8:49

Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 5. a 6. dubna 2018 v budově školy. Ve čtvrtek od 14 do 18 hodin a v pátek v době od 14 do 17 hodin.

Letos bude využit elektronický systém podpory zápisu na webu http://zapiszscb.c-budejovice.cz  - systém bude zpřístupněn od 5.3.2018

Informace k elektronickému zápisu - ZDE

Návod pro registraci žádosti - ZDE

Prosíme rodiče, aby využili možnost rezervovat si termín zápisu. 

 

Věk dítěte

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší věku 6 let do 31.8. 2018, případně s dítětem starším, kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

Potřebné doklady

Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, platný doklad o trvalém pobytu dítěte (OP dítěte, nebo potvrzení z matriky - nebude-li doloženo, škola sama ověří trvalý pobyt na matrice), případné rozhodnutí ředitele školy o předcházejícím odkladu povinné školní docházky.

Školský obvod

Je stanoven obecně závaznou vyhláškou Statutárního města České Budějovice č. 3/2015 ze dne 12.10.2015, účinnou od 1.1.2016 
celé ulice: Blahoslavova, Chelčického, J. Plachty, Jeremiášova, Kanovnická, Klaricova, Kněžská, Korandova, Krátká, Libničská, Lipenská, Lomená, Mikuláše Faulfiše, Mikuláše z Husi, Na Mlýnské stoce, Na Sadech, Nádražní, Nová, Otakarova, Palackého nám., Plachého, Rokycanova, Štítného, Trocnovská, U Černé věže, U Křížku, Žerotínova 
části ulic: B. Smetany sudá čísla od č. 38, lichá čísla od č. 63, Fráni Šrámka sudá čísla od č. 42, lichá čísla od č. 45, J. Š. Baara sudá čísla od č. 42, lichá čísla od č. 39, Jeronýmova sudá čísla od č. 12, lichá čísla od č. 25, Lannova tř. lichá čísla, Pekárenská sudá čísla od č. 34, lichá čísla od č. 39, Riegrova sudá čísla od č. 8, lichá čísla od č. 27, Rudolfovská tř. sudá čísla do č. 54, lichá čísla do č. 47, Skuherského sudá čísla od č. 56, lichá čísla od č. 49.

Kritéria přijetí

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato maximálně 75 dětí podle následujících kritérií: 1. Trvalé bydliště dítěte ve školském obvodu ZŠ a MŠ Nová, při vyšším počtu rozhoduje los. 2. U dětí mimo spádový obvod rozhoduje menší vzdálenost trvalého bydliště přijímaného dítěte od školy.

 

Zobrazeno: 579