Chyť si svého zajdu

Dne 28. 3. 2018 se uskutečnil celoškolní tematický velikonoční běh do schodů s názvem: ,,Chyť si svého zajdu“. Zajíčci, slepičky a další velikonoční běžci soutěžili ve dvojicích v určitých kategoriích o 1. místa, získávali sladké odměny, reprezentovali svoji třídu a překonávali sami sebe. Ostatní spolužáci je s vlastně vyrobenými transparenty podporovali křikem a jásotem. Během jedné vyučovací hodiny jsme věděli všechny vítěze, kteří s vervou bojovali o co nejlepší umístění a nyní Vám je představíme!

Z dívek z 1. A a 1. B získala 1. místo Lenka Karchňáková a z chlapců Dominik Licek. Vítězkou z 2. A a 3. A se stala Šarlotka Weberová a chlapce z této kategorie překonal David Horváth. 1. místo ze 4. A a 5. A vybojovala Hermína Ottová a z chlapců zvítězil Tomáš Novák. V další kategorii, která se skládala z běžců ze 6. A a 7. A, se na 1. místě umístil Ladislav Tipan a Aneta Blábolilová, která zároveň vyběhla schody s nejlepším časem, byla tak vyhlášena nejrychlejší běžkyní z celého 2. stupně a odnesla si domů velikonoční tričko. Poslední kategorií byli běžci a běžkyně z 8. A a 9. A. Z dívek ukořistila 1. místo Barbora Hejnová, Matěj Hönig zvítězil nad spolužáky dvou posledních ročníků, zároveň získal titul nejrychlejšího běžce do schodů z 2. stupně a obdržel originální tričko.
Dále organizátoři vyhlašovali nejlépe oblečeného velikonočního závodníka s originálním oděvem vyrobeným s pomocí podporujících spolužáků. Sladkou odměnu ve formě čokoládové slepičky si odnesl Peťa Anýž a Jaroslava Wertheimová ze 6. A.

Děkujeme všem organizátorům za krásné uzavření dopoledne před velikonočními prázdninami, především paním učitelkám Ivě Bicanové, Lucii Faltové a Šárce Hellerové. Panu řediteli paří velké díky za koupi sladkých cen a výrobu potisků na trička.

Team ZŠ a MŠ Nová 5, Č. Budějovice

Simple Image Gallery Extended

Zobrazeno: 659