Spaní ve škole

Dne 26. 9. 2017 se uskutečnilo spaní ve škole žáků 8.A, na které jsme se všichni těšili.

Číst dál: Spaní ve škole

Sběr 2017

V průběhu celého školního roku se žáci snažili třídit odpad – separovali papír, plasty a hliník. S pomocí chlapců z 9. třídy pak byl papír přemístěn do připraveného kontejneru. Jak na podzim, tak i na jaře tohoto školního roku se podařilo naplnit kontejner téměř celý. Přispěla k tomu i soutěž o nejlepšího sběrače školy. Na přiložené fotografii je zachycen Matěj Hönig, který si přebírá odměnu za 3. místo a vítěz Richard Vrábek. Chybí Hermína Ottová, která cenu za 2. místo převzala později. Všem zúčastněným i pomocníkům děkuje paní učitelka Mgr. J. Interholcová.

Číst dál: Sběr 2017

Den čisté mobility

Den čisté mobility

Ve středu 20. 9. 2017 se žáci z 5. až 9. tříd vydali na náplavku k Dlouhému mostu v Českých Budějovicích, kam byli pozváni na akci jménem: ..Den čisté mobility“, kterou organizoval Energy Centre České Budějovice za podpory statutárního města České Budějovice.

Číst dál: Den čisté mobility

Gymnastické hry

V úterý 6. června 2017 se gymnastky rozloučily se školním rokem 2016/2017 v podobě gymnastických her.

Od počátku tohoto školního roku děvčata pečlivě trénovala na vystoupení, které se konalo v rámci vánoční besídky, a i když většina z nich gymnastiku ještě neznala a seznamovala se s ní, představení zvládly všechny slečny bravurně. Ve druhém pololetí do nářaďovny přibyla kladina, která zaujala všechny gymnastky, a velmi si ji oblíbily. Během školního roku cvičily s různými pomůckami, např. se švihadly, tyčkami, míčky, medicinbaly atd. Dále si vyzkoušely hlavní disciplíny ve sportovní gymnastice, a to kruhy, přeskok, hrazdu, prostnou a kladinu, nacvičovaly dokonce skoky na trampolíně, šplh na tyči i laně apod.

                                                                                                          Šárka Hellerová (trenérka)

Číst dál: Gymnastické hry

ZOO Hluboká

ZOO Hluboká, Hluboká nad Vltavou

V úterý 13. 6. 2017 se jako každoročně konal celoškolní výlet do ZOO Hluboká.

Číst dál: ZOO Hluboká