Zápis do MŠ

Přijímací řízení 2018

I. Fáze - Vydávání žádostí

3.4. – 30.4.2018

Elektronickou Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 je možné získat ve výše  uvedeném období

A. na internetové adrese: http://zapismscb.c-budejovice.cz

žádost vytvoříte vyplněním formuláře, který uložíte jako datový soubor ve formátu pdf. Tento MUSÍTE následně vytisknout. Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců a Příloha č. 1, vyplněná a podepsaná dětským lékařem.

nebo

NEMÁTE-LI  PŘÍSTUP K VÝPOČETNÍ  TECHNICE, JE MOŽNÉ ŽÁDOST   VYGENEROVAT

B. na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města

v pracovních dnech, v určené době (Po, ST 9:00-11:00 a 13:00-15:00, Pá 9:00-11:00), 3. patro, číslo dveří 330, budova Magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1,2.

nebo

C. v mateřské škole

Na každé MŠ dne 26. 4. 2018 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00.

II.Fáze - Příjem vyplněných žádostí na školách

Seznam kritérií pro prijetí ZDE

2.5. – 3.5.2018

Příjem žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na jednotlivých školách. (viz záložka  Seznam škol).

ZapisMS rozhodnuti