Ukrajinské děti ve vzdělávacím systému ČR

05/04/2023
Základní škola

Ve středu 5.4.2023 se na naší škole uskutečnilo setkání na téma „Ukrajinské děti ve vzdělávacím systému ČR“. Pozvání přijali zástupci Velvyslanectví Ukrajiny v ČR - Chargé d'affaires a.i., pan JUDr. Vitalii Usatyj, a 2. tajemnice velvyslanectví, paní Nadia Malovana. Setkání se rovněž zúčastnil člen Rady města České Budějovice a ředitel Biskupského gymnázia Ing. Martin Maršík, Ph.D., a proděkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Hosté měli možnost navštívit výuku v běžné třídě i hodinu českého jazyka pro děti s OMJ na prvním stupni a krátce diskutovali s ukrajinskými žáky z osmé a deváté třídy o jejich životě v České republice i o představách o budoucím studiu.

V průběhu své návštěvy byli hosté dále seznámeni s organizací výuky ukrajinských žáků v naší škole od doby jejich příchodu v březnu minulého roku, kdy vznikaly adaptační třídy, až po současné vzdělávání těchto dětí přímo v běžných třídách. Pan vyslanec vysoce hodnotil naši snahu a úroveň vzdělávání, které se ukrajinským žákům u nás dostává.

Velmi si vážíme této návštěvy a zájmu vedení Velvyslanectví Ukrajiny v ČR o to, jak se v podmínkách naší školy snažíme tuto náročnou výzvu zvládat a pomáhat ukrajinským dětem, ať už v začleňování do naší společnosti, nebo v usnadnění jejich případného návratu na Ukrajinu.

Těšíme se na další spolupráci!

Ing. Bc. Vítězslav Ilko, ředitel školy