Zápisové lístky

Vážení a milí rodiče vycházejících žáků,

ve dnech 20. 2. 2020 (15:15-17:15) a 21. 2. 2020 (7:00-14:00) se ve sborovně ve 2. patře u paní učitelky Šmídové budou vydávat zápisové lístky. Pro zápisový lístek se prosím dostavte osobně, jako zákonný zástupce žáka, a s sebou si prosím vezměte svůj občanský průkaz a desky nebo folii.

Zápisový lístek je úřední dokument, kterým uchazeč přijatý ke studiu na střední škole či učilišti, potvrzuje své rozhodnutí nastoupit ke studiu. Jeho vydání se eviduje a každému žákovi se vydává pouze jeden. Náhradní termín pro vydávání zápisových lístků je potřeba domluvit u paní učitelky Šmídové na telefonním čísle 728 934 521.

Přihlášky ke studiu zakoupíte v prodejně SEVT, Česká 3, Č Budějovice nebo si je stáhnete z internetových stránek ministerstva školství - www.msmt.cz. Třídní učitelé či výchovná poradkyně Vám jistě s vyplněním pomohou. Vyplníte 1. stranu, 2. stranu vyplňuje škola. Pozor, některé obory požadují potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti. Poté přihlášky (2) žák přinese třídnímu učiteli, který vyplní a potvrdí prospěch žáka na straně 2. Vyplněné přihlášky předejte na příslušné střední školy či učiliště přímo ředitelům školům nejpozději do 1. března 2020. Jeden žák může podat maximálně 2 přihlášky.

Termín 1. kola přijímacích zkoušek - od 12. dubna do 28. dubna 2020

Termín 2. kola přijímacích zkoušek - určí ředitel střední školy či učiliště

 

Mgr. Šárka Šmídová – výchovná poradkyně

ZŠ a MŠ Nová 5, České Budějovice

Zobrazeno: 416