Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku základního vzdělání pro školní rok 2021/2022

V letošním roce je opět potřeba využít elektronický systém podpory zápisu na webu http://zapiszscb.c-budejovice.cz

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 8. a 9. dubna 2021 v budově školy.

Ve čtvrtek od 14 do 18 hodin a v pátek v době od 14 do 17 hodin.

Pokud epidemiologická situace nedovolí osobní účast dětí a rodičů na zápise, budou informace k podání žádostí upřesněny.

Prosíme rodiče, aby využili možnost rezervovat si termín zápisu. 

Věk dítěte

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2021, případně s dítětem starším, kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

Potřebné doklady

Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, platný doklad o trvalém pobytu dítěte (OP dítěte, nebo potvrzení z matriky - nebude-li doloženo, škola sama ověří trvalý pobyt na matrice), případné rozhodnutí ředitele školy o předcházejícím odkladu povinné školní docházky.

Školský obvod

Je stanoven obecně závaznou vyhláškou Statutárního města České Budějovice č. 3/2015 ze dne 12. 10. 2015, účinnou od 1. 1. 2016 
celé ulice: Blahoslavova, Chelčického, J. Plachty, Jeremiášova, Kanovnická, Klaricova, Kněžská, Korandova, Krátká, Libničská, Lipenská, Lomená, Mikuláše Faulfiše, Mikuláše z Husi, Na Mlýnské stoce, Na Sadech, Nádražní, Nová, Otakarova, Palackého nám., Plachého, Rokycanova, Štítného, Trocnovská, U Černé věže, U Křížku, Žerotínova 
části ulic: B. Smetany sudá čísla od č. 38, lichá čísla od č. 63, Fráni Šrámka sudá čísla od č. 42, lichá čísla od č. 45, J. Š. Baara sudá čísla od č. 42, lichá čísla od č. 39, Jeronýmova sudá čísla od č. 12, lichá čísla od č. 25, Lannova tř. lichá čísla, Pekárenská sudá čísla od č. 34, lichá čísla od č. 39, Riegrova sudá čísla od č. 8, lichá čísla od č. 27, Rudolfovská tř. sudá čísla do č. 54, lichá čísla do č. 47, Skuherského sudá čísla od č. 56, lichá čísla od č. 49. Obce: Plav, Staré Hodějovice, Vidov

Kritéria přijetí

Pro školní rok 2021/2022 bude přijato maximálně 50 dětí podle následujících kritérií:

Trvalé bydliště dítěte ve školském obvodu ZŠ a MŠ Nová, při vyšším počtu rozhoduje los.

Zobrazeno: 930