Školská rada

Školská rada při Základní škole, Nová 5, České Budějovice

Složení školské rady

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.( předseda školské rady)

-jmenován zřizovatelem

Pavlína Anýžová

-člen školské rady zvolený za rodiče

Mgr. Iva Bicanová( místopředseda školské rady)

-člen školské rady zvolený za pedagogické pracovníky školy