Školní psycholog

Kategorie: Školní psycholog Zveřejněno: úterý 28. srpen 2018 10:08

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali, že i v období distanční výuky se můžete v případě potřeby obrátit na školního psychologa. 

Školní psycholog – Mgr. Lucie Holinková 

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

S čím se na mě můžete obrátit: 

 • Obtíže spojené s distanční výukou (nedostatek motivace, obtížná organizace času, problémy s pochopením látky atp.)  
 • Hledání vhodného stylu učení, podpora učebních návyků 
 • Problémy v chování  
 • Emoční prožívání (např. úzkostnost, náladovost, špatné nálady, strachy spojené se současnou situací atp.)  

Popř. jakékoli jiné obtíže, které Vám nebo Vašemu dítěti leží na srdci… 

 

Kdo je školní psycholog na naší škole?

Mgr. Lucie Holinková – vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala 4 roky v Pedagogicko-psychologické poradně ve Znojmě, kde se věnovala individuální diagnostice a poradenskému vedení dětí ve věku od 3 do 18 let se zaměřením na výukové obtíže (specifické poruchy učení a chování, poruchy pozornosti), výchovné problémy, školní zralost, kariérové poradenství atp. Dále pak práci se skupinami jako je např. diagnostika třídního klima a práce se třídou, adaptační programy pro třídní kolektivy, dětská skupina osobnostního rozvoje pro děti s výchovnými obtížemi atp.

Co školní psycholog dělá:

 • Individuální diagnostiku žáků při výukových nebo výchovných obtížích;
 • Poradenské vedení žáků, kteří potřebují dlouhodobější podporu ve vzdělávání, řeší těžkosti spojené se školou, vztahy s vrstevníky, rodinným prostředím atp.;
 • Konzultace se zákonnými zástupci;
 • Konzultace s pedagogy za účelem podpory žáků ve vyučování;
 • Kariérové poradenství – zjišťování studijních předpokladů, poradenství při volbě povolání;
 • Krizovou intervenci – akutní psychologická pomoc;
 • Poradenství v oblasti školní zralosti, konzultace při zápisu;
 • Práce s třídními kolektivy – diagnostika vztahů ve třídě, aktivity se zaměřením na zlepšení vztahů ve třídě, adaptační programy atp.;
 • Anonymní šetření a ankety se zaměřením na zlepšení klimatu třídy a školy;
 • Besedy s žáky, s rodiči popř. s učiteli;

V jakých situacích se můžete na školního psychologa obrátit:

 • Pokud dítěti nejde učení, tak jak byste si představovali.
 • Pokud má dítě obtíže se soustředit na školní práci, jeho tempo je pomalé nebo je pro něj školní práce velmi namáhavá.
 • Pokud má dítě potíže se školní přípravou, neví, jak se učit, často zapomíná apod.
 • Pokud má dítě potíže se vztahy s vrstevníky, ať už ve škole nebo mimo ni.
 • Pokud nevíte, jakou školu po ukončení základního vzdělávání zvolit.
 • Pokud máte pocit, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by se mu dít nemělo.
 • Pokud se ve Vaší rodině dějí nějaké závažné změny (úmrtí, rozvod rodičů, závažné onemocnění, stěhování atp.)
 • Pokud Vaše dítě chodí do školy s nechutí, má časté zdravotní obtíže (bolesti hlavy, břicha, nevolnost, potíže se spánkem atp.), popř. chodí „za školu“.
 • Pokud máte podezření, že Vaše dítě užívá návykové látky nebo je závislé např. na automatech, počítačových hrách, mobilu atp.
 • Pokud má dítě jakékoli psychické obtíže, které byste rádi řešili (např. různé strachy, úzkosti, agresivní chování, zlé sny, sebepoškozování atp.).

Školní psycholog pracuje individuálně s žáky na základě písemného individuálního souhlasu zákonného zástupce s výjimkou krizové intervence. Zákonný zástupce také dává písemný souhlas, pokud školní psycholog pracuje s třídou, do které žák dochází nebo zde provádí sociometrické šetření.

Kontakt:       602 528 023        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultace pro rodiče: středa 12:00 – 15:00 (v případě potřeby lze domluvit jiný termín prostřednictvím emailu či telefonu)

Přítomnost ve škole: pondělí, úterý, středa

Zobrazeno: 960