Školní speciální pedagog - Etoped

Školní - speciální pedagog / Etoped

Mgr. et Mgr. Marcela Pouzarová

       Kontakt:

            email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

            mob:    702 286 317

            Konzultační hodiny:

            Pondělí a Čtvrtek/Pátek

            po telefonické či ústní domluvě, dle potřeb žáků (III. poschodí)

          

 

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

            Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

            Školní speciální pedagog zpracovává soubor informací o poradenských službách, které poskytuje žákům a jejich rodičům. Přehled o poskytovaných službách ve škole je veřejně přístupný na webových stránkách školy.

           1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

            2. Diagnostické a intervenční činnosti

A) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory (PLPP) v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

D) Realizace intervenčních činností

  • event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
  • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
  • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav, úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

3. Metodické a koordinační činnosti

  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
  • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Metodické činnosti pro pedagogy školy-podpora pedagogické práce a návrhy metod a forem práce se žáky – a jejich možnosti pro zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
  • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.
  • Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů.

Neváhejte se na mě obrátit, jsem tu pro Vás.

Zobrazeno: 1019