Výchovný poradce

Kategorie: Výchovný poradce Zveřejněno: pátek 2. listopad 2018 10:12

Výchovné poradenství

Mgr. Šárka Šmídová - výchovný poradce

 

konzultační hodiny: po telefonické domluvě

(II. poschodí, kabinet výchov. poradce)

 

Kontakty:

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 387428351, mob. 602527985

 

Náplň práce výchovného poradce: 

- poradenská pomoc při rozhodování o volbě povolání, poskytování informací zákonným zástupcům žáka, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

- spolupráce se specializovanými pracovišti (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)

- poskytování pomoci při přechodu žáků na 2. stupeň základní školy

- informace o možnostech studia na SŠ a SOU

- zajišťování a zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

- příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- spolupráce při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů s příslušnými vyučujícími

- vedení evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami a koordinace s třídními učiteli

- spolupráce s metodikem prevence a s vedením školy při řešení výchovných problémů

- svolávání výchovné komise k případnému projednání výchovných problémů žáků za přítomnosti zákonných zástupců, ev. OSPODU

Zobrazeno: 767