ISLAND

03/05/2023
Základní škola

Pokračování úzké spolupráce naší školy s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v rámci projektu inkluzivního vzdělávání (Fondy EHP, č.EHP-CZ-IN-2-003 from socio-culturally disadvantaged environments Reinforcement of competencies of teachers and other educational staff in the area of including pupils coming) přivedlo zástupce naší školy spolu s kolegy z Pedagogické fakulty, vybraných základních škol, Národního pedagogického institutu i Pedagogicko-psychologické poradny na Island. Ředitel školy Ing. Vítězslav Ilko spolu s kolegyní vyučující I. stupně Mgr. Martinou Nelson navštívili v průběhu druhé poloviny dubna jak pedagogickou fakultu Státní univerzity (Háskoli Íslands) v Reykjavíku, tak školy primární i preprimární připravy (obdoba naší MŠ a ZŠ), např. Hólabrekkuskóli v Reykjavíku. Vzdělávací systém na Islandu je do značné míry originální, stejně jako je celý Island. V řadě přístupů a zkušeností je pro nás velmi inspirativní. Všechny školy jsou zcela inkluzivní. Na Islandu tvoří cca 20 % populace přistěhovalci, takže míra jejich integrace ve společnosti je opravdu pozoruhodná. Velmi milé bylo přijetí jak na univerzitě, tak v ostatních školách, vyučujícími, které pocházejí z ČR a na Islandu dlouhodobě působí. V závěru našeho pobytu jsme měli možnost setkat se i se zástupci našich krajanů, kteří na Islandu žijí a pracují. Velkým zážitkem pro nás byla rovněž možnost návštěvy Národního parku Pingvellir či prohlídka Reykjavíku.

Zkušenosti ze studijního pobytu budeme dále sdílet jak v naší škole, tak v rámci spolupráce s ostatními školami a institucemi.


Ing. Bc. Vítězslav Ilko, ředitel školy

Mgr. Martina Nelson, vyučující I. stupně ZŠ