Zobrazit navigaci

Psycholog

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali, že i v období distanční výuky se můžete v případě potřeby obrátit na školního psychologa. 

Školní psycholog – Mgr. et Mgr. Vlaďka Tomková 

Email: psycholog@zsnovacb.cz

S čím se na mě můžete obrátit:

 • Obtíže spojené s distanční výukou (nedostatek motivace, obtížná organizace času, problémy s pochopením látky atp.)  
 • Hledání vhodného stylu učení, podpora učebních návyků 
 • Problémy v chování  
 • Emoční prožívání (např. úzkostnost, náladovost, špatné nálady, strachy spojené se současnou situací atp.)  

Popř. jakékoli jiné obtíže, které Vám nebo Vašemu dítěti leží na srdci… 

Co školní psycholog dělá:

 • Individuální diagnostiku žáků při výukových nebo výchovných obtížích;
 • Poradenské vedení žáků, kteří potřebují dlouhodobější podporu ve vzdělávání, řeší těžkosti spojené se školou, vztahy s vrstevníky, rodinným prostředím atp.;
 • Konzultace se zákonnými zástupci;
 • Konzultace s pedagogy za účelem podpory žáků ve vyučování;
 • Kariérové poradenství – zjišťování studijních předpokladů, poradenství při volbě povolání;
 • Krizovou intervenci – akutní psychologická pomoc;
 • Poradenství v oblasti školní zralosti, konzultace při zápisu;
 • Práce s třídními kolektivy – diagnostika vztahů ve třídě, aktivity se zaměřením na zlepšení vztahů ve třídě, adaptační programy atp.;
 • Anonymní šetření a ankety se zaměřením na zlepšení klimatu třídy a školy;
 • Besedy s žáky, s rodiči, popř. s učiteli;

V jakých situacích se můžete na školního psychologa obrátit:

 • Pokud dítěti nejde učení tak, jak byste si představovali.
 • Pokud má dítě obtíže se soustředit na školní práci, jeho tempo je pomalé nebo je pro něj školní práce velmi namáhavá.
 • Pokud má dítě potíže se školní přípravou, neví, jak se učit, často zapomíná apod.
 • Pokud má dítě potíže se vztahy s vrstevníky, ať už ve škole nebo mimo ni.
 • Pokud nevíte, jakou školu po ukončení základního vzdělávání zvolit.
 • Pokud máte pocit, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by se mu dít nemělo.
 • Pokud se ve Vaší rodině dějí nějaké závažné změny (úmrtí, rozvod rodičů, závažné onemocnění, stěhování atp.)
 • Pokud Vaše dítě chodí do školy s nechutí, má časté zdravotní obtíže (bolesti hlavy, břicha, nevolnost, potíže se spánkem atp.), popř. chodí „za školu“.
 • Pokud máte podezření, že Vaše dítě užívá návykové látky nebo je závislé např. na automatech, počítačových hrách, mobilu atp.
 • Pokud má dítě jakékoli psychické obtíže, které byste rádi řešili (např. různé strachy, úzkosti, agresivní chování, zlé sny, sebepoškozování atp.).

Školní psycholog pracuje individuálně s žáky na základě písemného individuálního souhlasu zákonného zástupce s výjimkou krizové intervence. Zákonný zástupce také dává písemný souhlas, pokud školní psycholog pracuje s třídou, do které žák dochází nebo zde provádí sociometrické šetření.

Kontakt: psycholog@zsnovacb.cz

Konzultace pro rodiče: dle potřeby lze domluvit termín prostřednictvím emailu či telefonu

Přítomnost ve škole: středa, čtvrtek, pátek