Zobrazit navigaci

Sociální pedagog

Sociální pedagog

Denisa Horváthová


Konzultační hodiny:

Každý den po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Pondělí od 10 00 hod - 13 00 hod. pro rodiče

email: horvathova@zsnovacb.cz

tel.: 608 123 697


Popis pracovní činnosti sociálního pedagoga:

- Činnost v rámci poradenského pracoviště, spolupráce se ŠPP

- Účast při řešení problémů ve škole, konzultace s pedagogy a asistenty pedagoga

- Role mediátora - zprostředkování jednání: žák x žák, žák x rodič, žák x učitel, rodič x učitel (vedení školy)

- Podpora posilování komunitního charakteru školy

- Koordinace v projektu Women for Women - Obědy pro děti zdarma

- Koordinace Žákovské rady

- Terénní práce


Podpora sociálního pedagoga k žákům:

- Komunikace se žákem - mapování stavu žáka, skryté vlivy, důvody absence, nevhodné chování, budování důvěry, motivace

- Poskytování sociální a pedagogické poradenské činnosti (pomůcky, doučování aj.)

- Spoluúčast na ochraně žáků, včasné odhalení ohrožených dětí školním neúspěchem, odhalení zanedbávání péče

- Prevence v oblasti chování, práce se žáky s výchovnými problémy

- Pomoc při zajišťování vhodných kroužků a mimoškolních aktivit pro žáky


Podpora sociálního pedagoga k zákonným zástupcům:

- Spolupráce s rodinou a školou - vytváření podmínek pro navázání kontaktu a rozvíjejícího vztahu mezi rodinou a školou

- Sjednávání pohovorů mezi rodiči a učiteli

- Možnost účasti na osobních schůzích s učiteli

- Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů, jejího řešení, společné plánování a hodnocení

- Poradenská činnost, zprostředkování kontaktů k rozvoji spolupráce s jinými subjekty