Zobrazit navigaci

Výchovný poradce

Výchovné poradenství

Mgr. Adéla Tušinovská - výchovný poradce

 konzultační hodiny: po telefonické domluvě

(II. poschodí, kabinet výchov. poradce)

Kontakty:

E-mail: tusinovska@zsnovacb.cz

Tel. 387 411 147 

Náplň práce výchovného poradce: 

  • spolupráce se specializovanými pracovišti (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)
  • poskytování pomoci při přechodu žáků na 2. stupeň základní školy
  • zajišťování a zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
  • příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupráce při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů s příslušnými vyučujícími
  • vedení evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami a koordinace s třídními učiteli
  • spolupráce s metodikem prevence a s vedením školy při řešení výchovných problémů