Zobrazit navigaci

Mateřská škola

O školce

Provoz MŠ od 6:00 hod. do 16:30 hod. 

Mateřská škola je umístěna na okraji Českých Budějovic v městské části Nemanice. Nachází se v pěkném prostředí mimo průmyslovou část města. Stavebně je škola tvořena čtyřmi budovami pavilónového typu, a od 1. 9. 2017 ještě novou, patrovou budovou, kde je umístěna  1. a 2. třída. Ve staré zástavbě se nabízí 3. třída a školní kuchyně, která dětem zajišťuje plnohodnotnou a vyváženou stravu. Nedílnou součástí MŠ je školní  zahrada, kterou lze využívat  celoročně – v zimě je zde kopec na bobování, pro teplé letní měsíce bazén (brouzdaliště) a mlhoviště, dále pak pískoviště, herní prvky, lavičky, pítko a krytá terasa.

Školní vzdělávací program vychází z přirozeného kontextu života - čtyř ročních období. Důraz je kladen na individuální přístup a na zásadu respektovat a být respektován. Vzdělávání je rozvíjeno přirozenou cestou prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, řízené a spontánní činnosti, které jsou vyváženě zařazovány v průběhu dne. Ve všech třídách probíhá jednou týdně dělená hodina, při které mají učitelky možnost pracovat s menší skupinou dětí. Pravidelně jezdíme za poznáváním i zábavou do lesa na Borek. Využíváme i možnosti, které nám nabízí okolí – pozorujeme proměny přírody v ročních dobách v okolí našich rybníků a potůčků. Každý měsíc se děti účastní divadelního nebo hudebního představení, které za námi do školky přijíždí. S dětmi navštěvujeme vzdělávací programy v Planetáriu, výstavy ve Wortnerově domě i jiné aktuálně dostupné kulturní akce ve městě a okolí.

Něco málo z naší historie – ze zápisu kroniky MŠ:

V osadě Nemanicích, která jest součástí politické obce Hrdějovice,  vznikla myšlenka zříditi pro malé občánky mateřskou školu, která by jim vštěpovala základy předškolní výchovy. Předpoklady byly ty nejlepší. Budova k disposici, dětí dostatek a finanční pomoc přislíbily spolky: ochotnický spolek Havlíček, obec Baráčníků a Svaz mládeže.

Škola byla umístěna ve vilce č. 137 v Nemanicích, která byla zajištěna po Němci Pauchovi, jenž byl odsunut za hranice. Otevření školy bylo provedeno 15. prosince 1945. Bylo zapsáno 47 dětí a zaměstnány v jednom oddělení. Věcný náklad hradí školní obec a osobní náklad (uč. sílu) hradí stát. Umístění školy jest velmi vhodné. Pro účely školy jsou dvě místnosti: herna v rozloze cca 25 m a vlastní učebna veliká 30 m. Při škole jest zahrada ve velikosti 108 m, v níž jest hřiště – pískoviště 80 m veliké.