Norsko - Stavanger 2023

02/03/2023
Základní škola

V rámci projektu inkluzivního vzdělávání (Fondy EHP, č. EHP-CZ-IN-2-003) from socio-culturally disadvantaged environments Reinforcement of competencies of teachers and other educational staff in the area of including pupils coming odjela 21. 2. 2023 skupina vyučujících z naší školy na šest dní do norského Stavangeru na mezinárodní školící aktivitu. Spolu s námi se této vzdělávací a poznávací akce zúčastnili kolegové z katedry primární a preprimární pedagogiky, společenských věd a biologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a dále ředitelé a učitelé vybraných základních škol z jižních Čech. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a předání příkladů dobré praxe na více místech. Rovněž jsme se detailně seznámili s organizací podpory výuky žáků migrantů, kteří přichází do vzdělávacího systému v Norsku z celého světa. Moc děkujeme Pedagogické fakultě JČU a Centre for Intercultural Communication - SIK (VID Specialized University in Stavanger) za umožnění účasti na této aktivitě.